Afværgeventilation på Humlebækskole

Humlebækskole havde problemer med et forhøjet PCB indhold i luften, som følge af afgasning fra elastiske fuger i betonelementer. I den forbindelse fik ØLLGAARD til opgave at analysere indeklimaet og etablere afværgeventilation.

For at reducere PCB-niveauet fik Humlebækskole etableret mekanisk ventilation i alle klasselokaler. De nye ventilationsanlæg er placeret i tagrummet over hver blok, hvorfra de betjener stueetage og evt. kælder.

Ventilationsanlæg og kanalføring er designet, så der efterfølgende kan monteres reguleringsspjæld på de enkelte kanaler. På den måde kan den tilførte luftmængde tilpasses det aktuelle behov i hvert enkelt klasselokale.

Projektomfang

Etablering af i alt 9 ventilationsanlæg, der ventilerer et samlet areal på 10.000 m2.

Ydelser

Projektering og udbud i forbindelse med etablering af i alt 9 ventilationsanlæg.

Projektperiode

2012

Bygherre

Fredensborg Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk