Indeklimarenovering af Baunehøjskolen

Baunehøjskolen i Roskilde Kommune, der bestod af 6 bygninger opført i perioden fra 1978 til 1998, var så angrebet af fugt og skimmelsvamp, at det gav børn og voksne helbredsproblemer. ØLLGAARD blev bedt om at undersøge indeklimaet for at fastlægge udbredelsen af skimmelsvamp og foreslå løsninger til udbedring af problemet.

Grundige indeklimaanalyser viste betydelig forekomst af skimmelsvamp i tagkonstruktionen, så det blev besluttet at udskifte og ændre betydelige dele af tagkonstruktionen. Tagrenoveringen omfattede lofter, dampspærre, isolering og tagbelægning. Derudover blev ventilationsanlægget renoveret, defekte tagventilatorer blev udskiftet og styringsautomatikken eftergået.

Af hensyn til driften blev projektet gennemført i to etaper med fokus på henholdsvis indvendige og udvendige arbejder. Renoveringen blev således udført, mens skolen var i brug.

Projektomfang

Indeklimarenovering i to etaper af skolebygninger med et tagareal på ca. 5.000 m2.

Ydelser

Tilstandsvurdering, ideoplæg og byggeprogram, projekteringsledelse, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn.

Projektperiode

2006-2009

Bygherre

Roskilde Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk