Bedre balance mellem udvikling og bevaring

Substrata har med hjælp fra ØLLGAARD udviklet et nyt værktøj, der skal balancere udvikling og bevaring i bebyggelser, der ikke lever op til traditionelle bevaringskriterier. Nu skal anvendelsen bare bredes ud til mere end et pilotprojekt.

Substrata er en rådgivningsvirksomhed, som tilbyder strategisk og bevaringsfaglig rådgivning i arkitektur og byudviklingsopgaver. Som et pilotprojekt for Gladsaxe Kommune har de udviklet et værktøj, der på tværs af fagligheder skaber en vidensbaseret og stedsspecifik forståelse af eksisterende bebyggelser og bygningers bevaringsværdier og potentialer. Det handler helt konkret om at give kommunen et hurtigt overblik over forskellige bygningers genanvendelsespotentialer og deres kulturhistoriske/arkitektur-historiske værdier i et tidligere industrikvarter i Bagsværd.

Ud fra en række overordnede ingeniørtekniske kriterier for varmetab, materialer, fugt, konstruktion og økonomi, har vi vurderet, hvad der skal til for at eksisterende bygninger kan konverteres til boligformål iht. gældende bygningsreglement. Dette sammenholdes med Substratas vurderinger af bygningernes kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. For hver bygning er og der lavet en kort sammenfatning så kommunens medarbejdere hurtigt kan danne sig et overblik over eksisterende bygningers værdier og potentiale og nemmere stoppe en unødvendig nedrivning. Det er en stor hjælp, hvis man ønsker at fremme grønne, bæredygtige og klimaansvarlige visioner for byggeriet.

Cirkulært byggeri med genanvendelse af eksisterende bygninger er en af de mest effektive metoder til at reducere klimabelastningen af byggeri. Alligevel er det mere reglen end undtagelsen, at f.eks. ældre industribygninger bliver revet ned og erstattet af nye bygninger med andre eller mere tidssvarende funktioner, så forhåbentlig vil det nye værktøj blive godt modtaget.

Kontakt ØLLGAARD for at få mere at vide om det nye værktøj.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk