Betonrenovering Finsensvej 15

Facaden på kontorejendommen Finsensvej 15 begyndte at vise tegn på revnedannelse og afskallinger med åbne sår ind til armeringen. Årsagen til skaderne er karbonatisering, idet ilt, CO2 og regn får armeringen til at ruste. Derved sprænger betonen af i skaller.

For at forlænge bygningens levetid blev ØLLGAARD bedt om at udarbejdet et betonrenoveringsprojekt med reparation af alle brystninger. Entreprenøren skulle fjerne løs beton f.eks. omkring revner, hugge blotlagt armering fri, afrense armeringen mekanisk eller med sandblæsning og overfladebehandle armering og betonsårflader, inden skaderne udbedres. Endelig indfarves alle nye og ældre betonreparationer med en vandafvisende overfladebehandling. Det giver facaden et mere ensartet udtryk og beskytter den mod vejr og vind.

ØLLGAARD stod for projektering og udbud med efterfølgende kontraktforhandlinger samt byggeledelse og fagtilsyn under udførelse.

Projektomfang

Udbedring af betonafskalninger på betonbrystninger på 8.000 m2 kontorejendom fra 1969.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Aage V. Jensen Charity

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk