Budgetværktøj for etablering af nye vandværker

HOFOR ønskede et generelt værktøj til at beregne omkostningerne ved etablering af nye vandværker. ØLLGAARD har derpå udviklet et budgetskema, der både kan beregne et hurtigt bygherreoverslag og mere detaljerede anlægsbudgetter.

Budgetværktøjet tager udgangspunkt i anlægsbudgettet for det nyligt etablerede Marbjerg Vandværk. Dette danner grundlag for dimensionering, arealbehov og enhedspriser. De opstillede regneark er anvendt til den igangværende planlægning af Lejre Vandværk og Søndersø Vandværk, men kan umiddelbart anvendes på andre lignende projekter.

Værktøjet er i to detaljeringsniveauer. Budget ud fra hovedtal beregnes ud fra de ønskede filterkapaciteter og beholderstørrelser samt særlige forhold på den aktuelle lokalitet. Til det mere detaljerede budget anvendes flere parametre. Vandtekniske data og mængder beregnes ud fra de ønskede kapaciteter. Omfang af procesanlæg beregnes ud fra kapacitet og behandlingskrav for hver anlægskategori, herunder blødgøring, UV-behandling m.v. For bygningsdele, beholdere m.v. er enhedspriser opdelt i nøgletal for hver anlægsdel for at opnå en større nøjagtighed. Der vurderes usikkerhed (optimistisk hhv. pessimistisk procent-fradrag/-tillæg) til den realistiske mængde/pris for de anlægsdele, der indgår. Disse indregnes i et resulterende budget ved anvendelse af principperne for trepunktsestimater.

Projektomfang

Budgetværktøj til bygherreoverslag ifm. etablering af nyt vandværk.

Ydelser

Rådgivning og udarbejdelse af værktøj, der kan beregne bygherreoverslag med to forskellige detaljeringsgrader.

Projektperiode

2016

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk