Vandindvinding - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

BYGGEMODNING

ØLLGAARD gennemfører de nødvendige forundersøgelser, indhente ledningsdata og godkendelser og projekterer forsyningsledningerne til nye udstykninger i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

Bryghusgrunden – omlægning af hovedkloak ø1600mm

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk