Lufthaner på transportledning

Vurdering af behov for og indretning af lufthaner på transportledningen fra Slangerup-Søndersø til Tinghøj. Der er i øjeblikket 28 toppunkter med – oftest automatiske – lufthaner på den 16 km lange strækning med ø 1.000 mm Bonnarør fra Slangerup til Søndersø, og 14 toppunkter på de 10 km ø 1.250 mm Bonnarør fra Søndersø til Tinghøj.

For den almindelige drift af ledningen – herunder start / stop af pumper samt nødstop ved strømsvigt – er der udelukkende behov for automatisk virkende lufthaner i begyndelsen af hver transportledning. Da automatiske lufthaner er omkostningstunge i drift og vedligehold, ønsker HOFOR at undersøge om automatiske lufthaner i de øvrige toppunkter kan erstattes af en manuel afspærringsventil.

ØLLGAARD har gennemført trykstødberegninger med modellering af trykstød i programmet MikeUrban og fremsat forslag til valg af lufthaner og indretning af lufthanebrønde for hvert toppunkt.

Projektomfang

Vurdering af behov for og indretning af lufthaner transportledning fra Slangerup-Søndersø til Tinghøj.

Ydelser

Bygherrerådgivning inkl. net-modellering, forslag til valg af lufthaner og indretning af lufthanebrønde for hvert toppunkt.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk