Teknisk tilsyn med vandværker

For 4 år siden hjalp vi Allerød Kommune med at føre teknisk tilsyn på kommunens 10 vandværker, og nu skal vi til det igen.

De tekniske tilsyn skal sikre, at produktionen af drikkevand lever op til drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav. Samtidig sørger vi for at ajourføre kommunens vandforsyningsplan, så kommende investeringer i vedligehold, renovering og modernisering af vandværkerne kan prioriteres.

ØLLGAARD har også hjulpet Ringsted Kommune med teknisk tilsyn på vandværker.

Teknisk tilsyn på vandværker

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk