Renovering af varmeanlæg på Holmens Kanal

Renovering af varmeanlæg med hensyn til indregulering og udskiftning af pumper samt etablering af decentral varmtvandsforsyning i bygningen på Holmens Kanal 22 i København, der blandt huser Socialministeriet. Det samlede erhvervsareal er 10.569 m2.

Renovering og omlægningen har medført en betydelig forbedring af bygningens driftsøkonomi, ligesom vedligeholdelsesbehovet er faldet betydeligt.

ØLLGAARD har været ansvarlig for økonomistyring og økonomisk rådgivning under byggeriet.

Projektstyring under projektering og udførelse. Og fungeret som bindeled mellem bygherre, rådgivere, brugere og myndigheder.

Projektomfang

Ombygning af varmecentral og udskiftning af varmtvandsbeholdere i erhvervsejendom på 10.569 m2

Ydelser

Programmering. Projektering. Byggeledelse. Fagtilsyn.

Projektperiode

2009

Bygherre

SEB Bank/Datea

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk