Dåstrup Skole

Dåstrup Skole havde problemer med at opvarme klasselokalerne i skolens blok A + B tilstrækkeligt. Ved besigtigelse kunne ØLLGAARD konstatere, at der manglede isolering i kippen og den øverste del af hulmuren. For at løse problemet var det nødvendigt at udskifte tagbelægningen og efterisolere bygningen.

Projektet faldt sammen med Roskilde Kommunes satsning på energibesparelser, hvor man ønskede at investere i bygningsforbedringer for på sigt at reducere udgifterne til elektricitet og opvarmning.

I forlængelse af tagrenoveringen blev der monteret 450 m2 solceller, ventilationsanlægget blev gennemgået og ældre belysning blev udskiftet med nye armaturer.

ØLLGAARD har været teknisk rådgiver på projektet med ansvar for projekteringsledelse, projektering, udbud i hovedentreprise med licitation, kontraktindgåelse og tilsyn under udførelse.

Med det nye solcelleanlæg producerer Dåstrup Skole årligt 60.000 kWh grøn energi.

Projektomfang

Energirenovering med udskiftning af tagbelægning og efterisolering af Dåstrup Skole Blok A + B i alt ca. 5.000 m2

Ydelser

Projekteringsledelse, projektering, udbud og tilsyn under udførelse

Projektperiode

2013

Bygherre

Roskilde Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk