DDS system til Lendemarke Vandværk

Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (BEK nr. 132) skal alle vandværker, der leverer mere end 17.000 m3 vand per år, sikre systematiske arbejdsrutiner, der forebygger forurening af drikkevandet.

Lendemarke Vandværk, der forsyner 600 husstande med 70.000 m3 rent drikkevand om året, ønskede et enkelt system for Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS). DDS systemet skulle være let at implementere og anvende i dagligdagen.

ØLLGAARD kortlagde vandværkets anlæg og driftsrutiner hele vejen fra boringer, vandbehandling og distribution til slutbrugeren. Risikoen for forurening i de enkelte dele af produktionssystemet blev vurderet. Og der blev udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvornår og hvordan vandværket vil håndtere de forskellige risici.

Det hele blev samlet i en DDS Håndbog og driftsrutinerne indtastet i Danske Vandværkers digitale ledelsessystem Tethys. Dermed har Lendemarke Vandværk et enkelt og praktisk værktøj til drift og dokumentation af drikkevandssikkerheden.

Projektomfang

I overensstemmelse med BEK nr. 132 skulle Lendemarke Vandværk med en kapacitet på 70.000 m3/600 forbrugere indføre et DDS system, der forebygger forurening af drikkevandet.

Ydelser

Bistand ved anlæggets drift i form af en gennemgang af vandværkets tekniske anlæg, udarbejdelse af notat om an-læggets funktion og tilstand, forslag til handlingsplan og indtastning af driftsrutiner i Tethys.

Projektperiode

2015

Bygherre

Lendemarke Vandværk

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk