Helene Hoffmann
Projektleder, cand. scient. ph.d.
43 14 22 99
hh@ollgaard.dk

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk