Vandværks energioptimering - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

ENERGIOPTIMERING

ØLLGAARDs beregninger viser, at man kan spare ca. 30 procent af vandforsyningssektorens samlede energiforbrug, hvis alle vandværker optimerer deres virkningsgrad. Besparelserne for det enkelte vandværk kan være markant højere. Derfor er det sund fornuft at få kortlagt vandværkets energiforbrug med henblik på at finde besparelser.

Vi har udviklet en nuanceret benchmarking model, der inddrager såvel specifikt energiforbrug som virkningsgrad og nyttevirkning. Den påviser, at der er betydelige energibesparelser at hente ved at optimere eller udskifte pumper og dimensionere anlægget efter vandværkets beliggenhed under hensyntagen til, hvor meget vandet skal løftes fra grundvandsspejl til forsyningstryk. Det gælder om at finde den bedste løsning i forhold til de vilkår, den enkelte vandforsyning opererer under.

Vores store ekspertise i at afdække potentialet og udarbejde detaljerede energibesparelseskataloger viser, hvor hurtigt eventuelle investeringer vil være tjent ind. Det giver vandværker og forsyningsselskaber et solidt beslutningsgrundlag.

Værket ved Gevninge

Nybyggeri af Værket ved Gevninge, Godtfreds Høje 10, 4000 Roskilde med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Vandværket har et areal på 5.408 m2 og en kapacitet på < 1.069 m3/t.

Læs mere
Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø.

Læs mere
Renovering af ventilbygværk

Udskiftning af rør- og ventilsystem i støbejern med et nyt anlæg i rustfrit stål. Opgaven skulle løses inden for et vindue på 96 timer, og det krævede minutiøs planlægning.

Læs mere
Energioptimering af vandværker

I samarbejde med Lejre Vandråd har ØLLGAARD udviklet et værktøj til energioptimering af vandværkers el-forbrug. Ofte er der hurtige besparelser at hente.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk