Energirenovering af Sct. Jørgens Skole

Som led i Roskilde Kommunes energioptimering af kommunale ejendomme, har ØLLGAARD været teknisk rådgiver på energirenoveringen af Sct. Jørgens Skole, der består af flere sammenbyggede bygningslænger, hvoraf den ældste blev opført i 1957.

Projektet omfattede efterisolering af facader og tagflader, renovering af vinduer med opsætning af energiglas, etablering af behovsstyret ventilation til alle klasseværelser og montage af solceller.

Tagkonstruktionen blev ændret fra et koldt, fladt tag med indvendige tagnedløb til et varmt tag med hældning mod facaderne samt nye tagrender, nedløbsrør og brønde. Facaderne blev flyttet 140 mm ud for at skabe plads til mere isolering. Nye ruder med 3-lags varmekant blev monteret i de eksisterende vinduesrammer eksisterende. Skolen fik renoveret afløb og kloak med nye brønde og sandfang. Nye energieffektive armaturer erstattede gamle lyststofrør.

Samtidig blev det eksisterende ventilationsanlæg erstattet med et nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding og komfortventilation.

Projektomfang

1.500 m2

Ydelser

Projektering, herunder projektforslag,
myndighedsprojekt, hovedprojekt og
projektopfølgning, samt rådgivning ifm.
udførelse, dvs. byggeledelse og fagtilsyn.

Projektperiode

2015-2016

Bygherre

Roskilde Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk