Forsyning

Forsyning handler om at sikre helt basale fornødenheder som vand og afløb. Ydelser, der stiller høje krav til leveringssikkerhed, samtidig med at de skal være omkostningseffektive, miljørigtige og leve op til nogle helt specifikke lovkrav.

ØLLGAARD har den nyeste viden og de faglige og tekniske kompetencer, der er nødvendige for at analysere kundernes behov og rådgive om, hvordan nye og eksisterende anlæg kan optimeres, projekteres og styres til gavn for driftspersonalet og brugerne.

Vi samarbejder med private vandværker, større forsyningsselskaber og offentlige myndigheder om at løse de udfordringer, som følger af klimaændringer, ressourceknaphed og nye krav til miljø og dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS). Det kan være renovering af ledningsnet, pumper og beholderanlæg, rådgivning om energi og driftsbesparelser eller planlægning af helt nye anlæg. Ingen opgaver er for store eller for små til ØLLGAARDs team af ingeniører med speciale inden for forsyning.

Vandforsyning
Spildevand, kloak og afløb

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk