Nybyggeri på Gemmas Alle 39

TÅRNBYFORSYNING ønskede at samle det administrative og tekniske personale fra vandforsyningen og renseanlægget under ét tag. Derfor skulle den eksisterende admistations- og lagerbygning rives ned og erstattes af en ny personale- og administrationsbygning.

ØLLGAARD udarbejdede et byggeprogram og funktionsudbud, hvor der blev lagt vægt på brugen af nye vandteknologier. Bygningens vand og afløbsinstallationer skulle udformes, så vand i videst mulig udstrækning kunne genanvendes. Opvarmningen skulle ske med varmepumpe og solfangeranlæg til opvarming af bruservand.

Resultatet blev en nyopført bygning med facader i Sinusplader og skråt, grønt tag med sedum urt græs. Regnvand fra taget ledes via sandfangsbrønd til samlebrønd med overløb til regnbede. Planter i regnbedene er valgt, så de kan tåle periodevis udtørring og oversvømmelse. Der er permeable belægninger ved alle indgange.

Projektomfang

Ny personale- og administrationsbygning på 238 m2. Bygningen har grønt tag og en udpræget grad af klimasikring.

Ydelser

Bygherrerådgiver ifm nedrivning, projektering, funktionsudbud og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2014-2016

Bygherre

TÅRNBYFORSYNING

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk