Greve Vandværk

Renovering af to rentvandsbeholdere

Betonrenovering af to rentvandsbeholdere samt diverse tiltag til forbedring af hygiejnen.Renoveringen omfatter blandt andet nye adgangsluger, etablering af vandtætte membraner på rentvandsbeholderne og teknikkælder, ventilation af rentvandsbeholdere med filtreret luft samt klimasikring af vandværket.

Ud over den nye ca. 40 m2 stor teknikkælder med nye rør og ventilationsanlæg, er rentvandsbeholderne blevet klimasikret gennem etablering af en jordvold og anlæg af en ny vej bag vandværket. Jordvolden, der er op til 1 meter i højden, skal forhindre oversvømmelser fra et nærliggende moseområde, som i følge kommunens klimatilpasningsplaner skal optage mere vand i tilfælde af skybrud. Det gør området omkring den renoverede rentvandsbeholder mere udsat. Volden blev anlagt med råjord fra udgravningen af kælderen og fra et område, der er udlagt til fremtidigt skyllevandsbassin.

ØLLGAARD var bygherrerådgiver på projektet. Rådgivningen omfattede vandbehandling, miljølovgivning, afløb og dræn. ØLLGAARD stod desuden for rørberegninger samt projektering af konstruktioner og installationer, ledningsarbejder og maskinanlæg. Myndighedsbehandling. Planlægning og gennemførelse af udbud og tilbud. Byggeledelse og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektomfang

Støbning af ca. 40 m² ny teknikkælder. Beton-renovering af to rentvandsbeholdere på 300 m³. Vandtætte membraner på rentvandsbeholderne og teknikkælderen. Rørarbejde og ventilationsarbejde.

Ydelser

Konstruktioner og installationer. Ledningsarbejder. Maskinanlæg. Vandbehandling. Rørberegninger. Miljølovgivning. Afløb og dræn.

Projektperiode

2013

Bygherre

Greve Vandværk,

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk