Styring af rentvandsudpumpning for HTK Forsyning

For at reducere energiforbruget og samtidig minimere lækagetab, blev styring af rentvandsudpumpning til hele vandforsyningsområdet tryk-optimeret. Samtidig blev der sikret en jævn vandstrøm fra vandværket hele døgnet.

Projektomfang

Vandet leveres fra ét vandværk og fire pumpestationer, der forsynes fra Københavns Energis to transportledninger gennem området.

Vandledningsnettet er opdelt i to trykzoner, med en trykforøgerstation i mellem.

Styringen omfatter de seks pumpeanlæg.

Der blev etableret en lokal PLC på hver station samt en fælles overordnet styring af tryk og flow.

Ydelser

Planlægning.

Projektering.

Procesbeskrivelse af SRO-ydelser.

Projektperiode

2011

Bygherre

HTK Forsyning A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk