Moderne komfort i historisk fredet ejendom

I 2005 erhvervede bygherren kælder, stueetage og 1. sal i ejendommen Kronprinsessegade 6, København K med henblik på at indrette 5-6 ejerlejligheder. Ejendommen havde i en årrække været fredet i klasse B, der kun kræver tilladelse til bygningsarbejder på facaden, men en lovændring havde siden gjort fredningen generel. Det medførte strenge krav om tilbageføring og reetablering af den oprindelige rumindretning, materialevalg og udførelse.

For eksempel blev de oprindeligt fem forskellige typer stuk genetableret med guldstafferinger og dekorationer over døre. Og ved at skaffe dokumentation for, at den oprindelige bygning ikke havde haft fjernvarme, lykkedes det at få tilladelse til at bytte radiatorer ud med gulvvarme under de massive egetræsgulve.

Projektomfang

Renovering og modernisering af 970 m² erhvervs- og boligareal fordelt på 3 etager i fredet bygning fra 1830erne.

Ydelser

Bygherrerådgivning. Projektering. Myndighedsbehandling. Udbud. Fagtilsyn

Byggesum

12. mio. kr.

Projektperiode

2005-2011

Bygherre

Kenneth Soldal

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk