Ledningsrenovering i Tårnby

ØLLGAARD har analyseret ledningsnettet i Tårnby og udarbejdet en 15 årig fornyelsesplan med kriterier for udvælgelsen af renoveringsmodne ledninger med en fornyelsestakt på 1,8 km pr. år. Målet er at sikre en struktureret tilgang til udvælgelsen af renoveringsmodne vandledninger for at undgå stigende brudfrekvens og øget lækagetab.

Renoveringsplanen er udarbejdet på basis af de eksisterende lednings- og stikoplysninger. Siden har vi hvert år projekteret jord- og ledningsarbejder for ledningsrenoveringerne. Projektet danner grundlag for et udbud i hovedentreprise.

Hver entreprise omfatter i hovedtræk renovering af 1,8-2,5 km vandledninger med dimensionerne ø40-160 mm. Hertil kommer knap 200 stikledninger, diverse brandhaner og tilkoblinger til øvrige hovedledninger. Arbejdet skal foregå ved pibebursting, styret boring og lignende opgravningsfri metoder, så de trafikale gener i forbindelse med ledningsrenoveringen minimeres.

Udover projektering, udbud og kontrahering er ØLLGAARD ansvarlig for byggeledelse og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektomfang

Årligt renoveringsprojekt med udskiftning af ca. 2 km ø40 – 160 mm forsyningsledninger med stikledninger og målerbrønde. Anlæg sker hovedsageligt ved bursting/rørsprængning.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2014 -

Bygherre

TÅRNBYFORSYNING

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk