Margrethehåb Trykforøgerstation

Ledningsrenovering og trykstyring uden vandtårn.

Projektering og udførelse af renovering af hovedafgangsledning fra ø600 mm støbejernsledning til ø 560 mm PE100 ved slip-lining.

Projektet omfattede desuden forundersøgelser af forbrug og kapacitet, dimensionering af nye natpumper og renovering af eksisterende pumper for drift uden vandtårn. Dertil kommer processtyring og planlægning at automationsændringer for udpumpning fra tre pumpestationer.

Projektomfang

Renovering af hovedafgangsledning. Bytrykstyring. Og trykstyring uden vandtårn.

Ydelser

Bygherrerådgivning. Maskinanlæg. SRO-anlæg. Rør-beregninger. Mouse/Hydraulisk. Modellering. Flowmålinger

Projektperiode

2011

Bygherre

Roskilde Forsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk