Første spadestik på visionært kulturhus i Gl. Holte

Hvad stiller man op med en tidligere skole fra begyndelse af forrige århundrede tilsat en håndfuld blandende tilbygninger fra 1950erne og 1970erne?

I Rudersdal Kommune ville man gerne styrke det lokale kulturliv med et vidtfavnende kultur- og fritidscenter, hvor en del af kommunens institutioner, foreninger og borgere har mulighed for at mødes og dyrke deres interesser i fællesskab. Derfor valgte byrådet at investere i en ud- og ombygning af Kulturcenter Mariehøj, der har til huse på den tidligere Gl. Holte Skole. Og fredag den 27. september 2013 tog man første spadestik.

Bedre sammenhængskraft
Kulturcenter Mariehøj får en ny hovedindgang, der skal binde de eksisterende bygningsdele sammen. Samtidig bliver de eksisterende 8000 m2 fuldstændigt renoveret, og udenomsarealerne inddrages i helheden gennem et omfattende landskabsprojekt. De grønne omgivelser skal gøres mere anvendelige for leg og fritidsaktiviteter, og selv parkeringspladsen afstribes, så den også kan bruges som boldbane.

Mariehj6I sin tale ved første spadestik beskrev borgmester Jens Ive (V) byggeriet som et visionært, spændende projekt, som skal skabe en sammenhæng mellem mange meget forskellige bygninger. Og han takkede totalrådgiver Sophus Søbye Arkitekter, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører, We Arkitekter og Masu Planning samt Lokale og Anlægsfonden LOA for kreativ, teknisk og økonomisk hjælp til at realisere visionerne.

En teknisk krævende opgave
For ØLLGAARD, der har været rådgiver på sagen fra starten, fortsætter arbejdet med byggeledelse af Kulturcenter Mariehøj frem til den 18. februar 2015, hvor hele projektet skal være færdigt. Nu går håndværkerne i gang med at nedrive den eksisterende mellemgang, og i midten af januar rykker de indenfor og taget fat på den indvendige renovering af de eksisterende bygninger.

– Den indvendige renovering indebærer en del logistik med omrokering af de forskellige institutioner og afdelinger. Og selv om den nye mellembygning kun er på 600 m2, så er der tale om en meget kompleks konstruktion, hvor vi skal flytte en del jord, kabler og kloakledninger, ligesom den nye bygning i stål og glas skal integreres i gavlene af to eksisterende bygning. Der bliver nok at se til, siger byggeleder Jes Thaulow.

Du kan læse mere om Kulturcenter Mariehøj her.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk