Mere trivsel – mindre stress

Tirsdag den 23. marts 2021 havde vi besøg af Henrik Rosenlund fra Rosenlund & Partners, som fortalte om, hvordan man forebygger og tackler negativ stress og skaber mere trivsel i hverdagen. 

Han startede med at definere stress som en ubalance mellem ens ressourcer, og de krav der stilles. Han understregede, at alle kan blive ramt af negativ stress, men at det  aldrig kun er andres eller arbejdspladsens skyld. Man kan altid selv gøre noget.

Stress opstår, ifølge Henrik Rosenlund, hvis man oplever for stort pres i forhold til arbejde, parforhold, familie eller ‘Ego’. Ofte er det en kombination af flere faktorer, der er udslagsgivende, men det er kun i forhold til arbejdet, man kan ‘trække stikket’ og melde sig ud for en tid.

Samtidig udvikler stress sig eksponentielt, og hvis man griber ind for sent, kan det være invaliderende. Derfor er det vigtigt at reagere hurtigt på egne og andres stress symptomer. Det kan være de fysiske symptomer som hovedpine, hjertebanken, tics eller mavesmerter mm. Og det kan være psykiske symptomer som træthed, rastløshed,  koncentrationsbesvær, angst og depression.

Man kan i store træk vælge mellem tre strategier i håndteringen af stress, nemlig flugt, tilpasning eller angreb. Det vil sige, at man enten forsøger at undgå de belastende situationer. At man indretter sig og prøver at påvirke omgivelserne. Eller at man styrker modstandskraften over for stress ved at opruste og forebygge.

Henrik Rosenlund opsummerede foredraget i følgende 10 gode råd:

  1. Lær stress symptomerne at kende
  2. Find ud af, hvad det er, der stresser
  3. Strukturer hverdagen og sæt realistiske mål
  4. Lad være med at stresse over småting
  5. Tag ikke sorgerne på forskud
  6. Accepter det uundgåelige
  7. Kompenser på andre områder
  8. Tag imod omsorg – Det er godt at læsse af
  9. Styrk modstandskraften med sund kost og motion
  10. Prøv at ændre det, der kan ændres, og acceptere det, du ikke kan ændre.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk