Modifikation af Bonnaledning

Det er en udfordring at modificere Bonnaledninger. Små tolerancer, stort tidspres samt forskelle i dimensioner og materialer gør det helt bogstaveligt vanskeligt at få enderne til at mødes.

I forbindelse med nedlæggelse af en tunnel på tværs af havnen ved Enghave Brygge er der etableret alternativ føringsvej for to ø710 PE PN16 transmissionsledninger fra Bernstorffsgade til Islands Brygge. Projektet havde stor betydning for forsyningssikkerheden på Amager.

Den nye føringsvej er etableret gennem en fjernvarmetunnel, der har en skakt på begge sider af havnen. Fra de to skakte er der etableret forbindelse til det eksisterende transmissionsnet.

ØLLGAARD har projekteret tilslutningen i Bernstorffgade mellem en ø1100 Bonnaledning og de to nye ø710 PE-ledninger. Vi har udarbejdet layout for et underjordisk målerbygværk på 5 x 3 x 2,5 m til overvågning af forsyningen på Amager. Og vi har designet og dimensioneret tilslutningerne fra Islands Brygge til den eksisterende ø700 Bonnaledningen på Artillerivej.

I forbindelse med den endelige konfiguration af transmissionesnettet på Amager har vi
efterfølgende udviklet specialdesignede forankringsløsninger på Artillerivej, hvor en ny PE ledning blev forbundet til Bonnaledning og støbejernsledning i det eksisterende transmis​​sionsledningsnet.

ØLLGAARDs ydelser omfatter bygherrerådgivning, forundersøgelser, idéoplæg, dispositionsforslag og fagtilsyn under udførelse.

Projektomfang

Tilslutning af ø710 PE-ledning på eksisterende Bonna-ledninger og etablering af underjordisk målerbygværk.

Ydelser

Bygherrerådgivning, forundersøgelser, ideoplæg, dispositionsforslag, fagtilsyn under udførelse

Projektperiode

2018-2022

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk