Nyanlæg og renovering af vandledninger - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

NYANLÆG OG RENOVERING AF VANDLEDNINGER

Vandledninger har en begrænset levetid og skal vedligeholdes, renoveres og udskiftes for at forebygge brud og lækager.

ØLLGAARD vurderer ledningernes tilstand og udarbejder en langsigtet plan for fornyelser, så investeringerne spredes ud over en længere årrække. Vi rådgiver om distributionsnettets struktur og dimensionering og foreslår en prioritering af projekterne efter økonomi og teknik.

Når fornyelsesplanen er vedtaget, projekterer vi nyanlæg og renoveringer og fører tilsyn med udførelsen af arbejdet. ØLLGAARD har stor erfaring med renovering og fornyelse af ledningsnettet efter No-dig metoder. Det reducerer de omkostninger og besvær, der normalt er forbundet med en opgravning. Og giver større fleksibilitet og bedre løsninger på lang sigt.

Renovering af hævertanlæg

HOFOR er i gang med renoveringen af Attemose Kildeplads fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg. Projektet indebærer en opdatering af PE-ledninger og boringer.

Læs mere
Modifikation af Bonnaledning

Det er en udfordring at modificere Bonnaledninger. Små tolerancer, stort tidspres samt forskelle i dimensioner og materialer gør det helt bogstaveligt vanskeligt at få enderne til at mødes.

Læs mere
Renovering af trykforøgerstation

Totalrenovering af eksisterende trykforøgerstation med nyt pumpeanlæg samt tre nye ø400 ledninger i 1,5-2 meters dybde forud for idriftsættelse af Frederiksberg Forsynings nye vandværk.

Læs mere
Ledningsarbejder for Frederiksberg Forsyning

Som rådgiver har ØLLGAARD anlagt, flyttet og forstærket en række forsyningsledninger omkring Frederiksberg Forsynings nye vandværk i tæt bymæssig bebyggelse. Projektet blev gennemført efter en stram tidsplan.

Læs mere
Nødforsyning til Rudersdal

Novafos ønsker at etablere en nødforbindelse fra det regionale Sjælsø Vandværk til Rudersdal forsyningsområde. Nødforbindelsen består af en PE-ledningsforbindelse fra en ø800 mm Bonnaledning, som passerer tæt forbi Nærum Vandværk.

Læs mere
Renovering af ventilbygværk

Udskiftning af rør- og ventilsystem i støbejern med et nyt anlæg i rustfrit stål. Opgaven skulle løses inden for et vindue på 96 timer, og det krævede minutiøs planlægning.

Læs mere
Råvandsledning Hareskov-Værløse

Etablering af en råvandsledning fra Ny Hareskov Kildeplads til Værløse Vandværk. En strækning på 3200 meter, hvoraf 1000 meter er i landområde.

Læs mere
Nye vandledninger ved Flyvestation Værløse

Etablering af ca. 1000 lbm ø250 ledning mellem Laanshøj og Perimetervej og ca. 1900 lbm ø110, ø160 og ø200 til Perimetervej.

Læs mere
Ledningsrenovering i Tårnby

Årligt renoveringsprojekt med udskiftning af ca. 2 km ø40 – 160 mm forsyningsledninger med stikledninger og målerbrønde. Anlæg sker hovedsageligt ved bursting/rørsprængning.

Læs mere
Lufthaner på råvandsledning

Etablering af lufthaner på de tre toppunkter på råvandsledningen fra Brøndbyvester kildeplads til Brøndbyvester Vandværk.

Læs mere
Flytning og forankring af hovedvandledning

Den grund, hvorpå Bellahøj Højdebeholder tidligere stod, er solgt til bebyggelse. I den forbindelse ønskede udvikleren, at en ø750 mm hovedvandledning i støbejern, der løb gennem grunden, blev flyttet og skiftet ud med ø710 PE100.

Læs mere
Omlægning af Hvissingeledningen

ØLLGAARD har flere gange været med til at renovere brøndanlæg og omlægge Hvissingeledningen, der forsyner borgerne i store dele af Ballerup med rent drikkevand.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk