Nyanlæg og renovering af vandledninger - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

NYANLÆG OG RENOVERING AF VANDLEDNINGER

Vandledninger har en begrænset levetid og skal vedligeholdes, renoveres og udskiftes for at forebygge brud og lækager.

ØLLGAARD vurderer ledningernes tilstand og udarbejder en langsigtet plan for fornyelser, så investeringerne spredes ud over en længere årrække. Vi rådgiver om distributionsnettets struktur og dimensionering og foreslår en prioritering af projekterne efter økonomi og teknik.

Når fornyelsesplanen er vedtaget, projekterer vi nyanlæg og renoveringer og fører tilsyn med udførelsen af arbejdet. ØLLGAARD har stor erfaring med renovering og fornyelse af ledningsnettet efter No-dig metoder. Det reducerer de omkostninger og besvær, der normalt er forbundet med en opgravning. Og giver større fleksibilitet og bedre løsninger på lang sigt.

Renovering af trykforøgerstation

Totalrenovering af eksisterende trykforøgerstation med nyt pumpeanlæg samt tre nye ø400 ledninger i 1,5-2 meters dybde forud for idriftsættelse af Frederiksberg Forsynings nye vandværk.

Læs mere
Renovering af ventilbygværk

Udskiftning af rør- og ventilsystem i støbejern med et nyt anlæg i rustfrit stål. Opgaven skulle løses inden for et vindue på 96 timer, og det krævede minutiøs planlægning.

Læs mere
Råvandsledning Hareskov-Værløse

Etablering af en råvandsledning fra Ny Hareskov Kildeplads til Værløse Vandværk. En strækning på 3200 meter, hvoraf 1000 meter er i landområde.

Læs mere
Nye vandledninger ved Flyvestation Værløse

Etablering af ca. 1000 lbm ø250 ledning mellem Laanshøj og Perimetervej og ca. 1900 lbm ø110, ø160 og ø200 til Perimetervej.

Læs mere
Ledningsrenovering i Tårnby

Årligt renoveringsprojekt med udskiftning af ca. 2 km ø40 – 160 mm forsyningsledninger med stikledninger og målerbrønde. Anlæg sker hovedsageligt ved bursting/rørsprængning.

Læs mere
Lufthaner på råvandsledning

Etablering af lufthaner på de tre toppunkter på råvandsledningen fra Brøndbyvester kildeplads til Brøndbyvester Vandværk.

Læs mere
Flytning og forankring af hovedvandledning

Den grund, hvorpå Bellahøj Højdebeholder tidligere stod, er solgt til bebyggelse. I den forbindelse ønskede udvikleren, at en ø750 mm hovedvandledning i støbejern, der løb gennem grunden, blev flyttet og skiftet ud med ø710 PE100.

Læs mere
Omlægning af Hvissingeledningen

ØLLGAARD har flere gange været med til at renovere brøndanlæg og omlægge Hvissingeledningen, der forsyner borgerne i store dele af Ballerup med rent drikkevand.

Læs mere
Bygherretilsyn på transportledning

Bygherretilsyn på to parallelle ø800 transportledninger over en strækning på 13,5 km i forbindelse med større anlægsarbejder.

Læs mere
Lufthaner på transportledning

Vurdering af behov for og indretning af lufthaner på transportledningen fra Slangerup-Søndersø til Tinghøj.

Læs mere
ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Greve Ledningsrenovering

Ældre vandledninger skal udskiftes for at forebygge vandtab og optimere drikkevandets kvalitet og forsyningssikkerhed. ØLLGAARD har gennem en årrække været fast rådgiver på ledningsrenoveringsprojekter for Greve Vandværk. Arbejderne følger en renoveringsplan, som vi har udarbejdet for en periode på 5 år.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk