Nye ledningsforbindelser

Furesø Vandforsyning ønskede at inkludere forsyningen af Jonstrup i deres eget ledningsnet i forbindelse med udførelse af forsyningsledning til de nye udstykninger i det tidligere Sydlejren. Derfor skulle der anlægges en ny ledningsforbindelse mellem Laanshøj og Jonstrup. Den nye ledning skulle være stor nok til at dække behovet ved en udbygning af Sydlejren i Flyvestation Værløse.

Ledningen krydser flyvestationens tidligere startbaner, så der skulle i valg af materiale og tracé tages højde for jordforurening.

Ledningen fra Laanshøj til Perimetervej blev dimensioneret som ca. 1000 lbm. ø250 PE100, der blev etableres ved styret underboring og monteres med brønd med sektionsmåler og trykreduktionsventil. Derudover skulle der etableres ledningsforbindelse i Perimetervej i form af ca 1900 lbm PE100 PN10 i dimensionerne ø110, ø160 og ø200.

Begge projekter blev efterfølgende udbudt i hovedentrepriser.

ØLLGAARD har været ansvarlig for udarbejdelse af dispositionsforslag, udbudsprojekt samt evaluering af de indkomne tilbud i tæt samarbejde med bygherren, og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektomfang

Etablering af ca. 1000 lbm ø250 ledning mellem Laanshøj og Perimetervej og ca. 1900 lbm ø110, ø160 og ø200 til Perimetervej.

Ydelser

Dispositionsforslag, udbud af ledningsprojekter og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektperiode

2015-2019

Bygherre

Furesø Vandforsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk