Nyt skyllevandsanlæg Herning Vand

Fornyelse af anlæg for skyllevandsrensning med bassiner, rør og filtre ved Herning Nordre Vandværk. Filtreringen af skyllevandet foregår i åbne sandfiltre med udledning til recipient.

Samtidig med renoveringen af anlæg for skyllevandsrensning blev tagkonstruktionen over filter- og iltningsbygningen udskiftet. Det skete mens vandværksfiltrene var i drift, så byggearbejdet ikke påvirkede produktionen.

Projektomfang

Procesoptimering og renovering af anlæg for skyllevandsrensning samt udskiftning af tagkonstruktionen over filter- og iltningsbygning.

Ydelser

Rådgivning om konstruktioner og installationer, ledningsarbejder, maskinanlæg, vandbehandling, rør-beregninger og miljølovgivning.

Projektperiode

2009-2011

Bygherre

Herning Vand

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk