ØLLGAARD har genvundet rammeaftale med HOFOR

Vi er umådeligt glade for og stolte af, at vi med Nordiq Group som underrådgiver har genvundet rammeaftalen med HOFOR om Teknisk rådgivning 2021+ Delaftale 1 – Vand. Vi har haft rammeaftalen siden 2017, og det har afstedkommet en masse spændende opgaver.

F.eks. bistår ØLLGAARD HOFOR med projekteringsledelse for porteføljen V3VV, som omfatter moderniseringen af de 3 første af HOFORs regionale værker. Dette arbejde danner standard for kommende værker. Værket ved Gevninge er det tredje værk i rækken af regionale værker, der er projekteret og nu opføres. Forud for dette er Værket ved Søndersø og Værket ved Thorsbro under opfø­relse.

Derudover har vi været ansvarlige for projektering, byggeledelse og fagtilsyn på renoveringen af det forsyningskritiske knudepunkt Søndersø Ventilbygværk, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moder­niseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø. Samtidig ønskede man at øge forsyningssikkerheden og forbedre mulighederne for drift og vedligehold.

Andre større projekter omhandler materialegodkendelse af komponenter, Jyllingevej stibro, Halraldsted Sø Pumpestation, Tinghøj Ventilbygværk, beholderanlæg­get Tinghøj, automation og bytryksstyring, Hvidovre Vandværk, Islevbro rå­vandsledning, transport af råvand Espevang-Islevbro, renovering af ventilbyg­værk under Sjælør Boulevard og omlægning af Enghave Bonna-ledning samt en bred vifte af større og mindre opgaver med renovering, ombygning, vedligehold og nybyggeri af HOFORs ejendomme.

Det er opgaver, hvor man kommer rundt i alle hjørner af rådgiverydelsen, hvilket kræver et solidt teknisk fundament kombineret med konstant høj kvalitet. Derfor glæder vi os utroligt meget til at fortsætte det gode samarbejde de kommende år.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk