Teglholm Allé 15

Ombygning af kontorejendom i Københavns Sydhavn fra domicil til flere lejemål med fællesarealer.

ØLLGAARD har over de seneste år opbygget et godt samarbejde med Danica Ejendomme, der er blandt Danmarks største ejendomsinvestorer. En af opgaverne omhandler ombygning af et eksisterende kontorbyggeri på Teglholm Alle 15 i Sydhavnen.

Bygningen blev opført i 1999 som hovedsæde for én virksomhed. Der er tale om 2.923 m2 fordelt på 5 etager med et centralt atrium i midten. Nu skal bygningen opdeles i flere lejemål med fællesområder. I den forbindelse skal atriet nedlægges og en gangbro til nabobygningen nedlægges, og der skal opføres et nyt udvendigt trappetårn som erstatning for den eksisterende hovedtrappe. Derudover skal der etableres en række ændringer på facade og indretning.

ØLLGAARD har gennemført forundersøgelser af ejendommen, der er opbygget i betonelementer med SWT bjælker og huldæk/filigrandæk. Derefter har vi udarbejdet et dispositionsforslag med konklusioner og anbefalinger vedr. konstruktioner, VVS, ventilation og EL. Herunder DGNB-dokumentation og robusthedsanalyse af indeklima.

Ifølge anbefalingerne udføres det nye trappehus som stål/limtræskonstruktioner med glasfacader. Det funderes på liniefundamenter båret af minipæle.

Projektomfang

Ombygning af 2.923 m2 kontorejendom fra domicil til flere lejemål med fællesarealer

Ydelser

Forundersøgelser, ideoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag.

Projektperiode

2023-2024

Bygherre

Danica Ejendomme

Arkitekt

Over Byen Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk