Jyske Bank Ejendomme

Siden 1980 har ØLLGAARD fungeret som rådgivende ingeniør for Jyske Bank på over 50 større og mindre renoverings- og ombygningsopgaver. Opgaverne spænder fra klargøring ved flytning og udbedring af vandskader til facaderenovering, udskiftning af tag og andre om- og tilbygninger.

Inden for de senere år har vi således gennemført en renovering af eksisterende banklokaler i Hørsholm med miljøscreening og lokal afledning af regnvand (LAR). I Hørsholm har vi desuden sørget for nedrivning af gammel tilbygning og nyopførelse af 104 m2 tilbygning med fladt tag.

Vi har stået for ombygningen af Jyske Bank i Hillerød med etablering af ny trappe, gennembrydning og nedrivning af bærende og stabiliserende vægge, etablering af nye toiletter og ny tagterrasse. Lavet statiske beregninger for at eftervise bæreevnen af eksisterende bjælkelag i Jyske Bank på HC Andersens Boulevard, og repareret og renoveret taget på Jyske Bank i Glostrup.

Projektomfang

Over 50 større og mindre projekter med renovering, ombygning og vedligeholdelse af Jyske Banks
filialer i København og Nordsjælland gennem de seneste 10 år.

Ydelser

Bygherrerådgivning. Projektering. Projektforslag. Myndighedsbehandling. Indhentning af tilbud. Byggeledelse.

Projektperiode

2007-2017

Bygherre

Jyske bank

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk