Prækvalifikation

ØLLGAARD er med Nordiq Group som underrådgiver blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en rammeaftale med Frederiksberg Forsyning. Rammeaftalen er en af fire og den dækker området ’Teknisk Rådgivning, Vand’.

Frederiksberg Forsyning indvinder ca. 2,5 mio m3 vand om året. Vandet kommer fra 5 boringer og det behandles med avanceret vandbehandling, inden det leveres ud til forbrugeren gennem Frederiksberg Forsynings ledningsnet. Rammeaftalen skal blandt andet sikre Frederiksberg Forsyning teknisk rådgivning om monitorering og rapportering af grundvandsressourcer. Etablering af nye boringer og effektivisering af eksisterende boringer. Optimering af pumpedriften på vandværker og trykforøgerstationer. Optimering af vandværk, herunder blødgøring af vand, filterdrift, kulrapporter, rapportering til myndigheder, DDS m.m. Indhentning af tilladelser. Planlægning, projektering og etablering af nye ledninger samt renovering af eksisterende ledninger. Aquis modellering af ledningsnettet. Etablering af større sekundavandsystemer. Håndtering af forurenet jord i forbindelse med anlægsprojekter.  Og diverse tekniske/administrative opgaver.

Det er lige opgaver for os, så vi glæder os til at udarbejde et godt tilbud.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk