PUMPESTATIONER, BASSINER OG LEDNINGER

ØLLGAARD har speciale inden for analyse, planlægning og projektering af afløbssystemer, hvad end det drejer sig om nyanlæg eller renovering.

Vi dimensionerer ledninger, bassiner og pumpestationer i forhold til det fremtidige behov, og sammen med forsyningen fastsætter vi en strategi for udledning, aflastning og overløb samt en plan for, hvordan den implementeres. Målet er ikke at undgå oversvømmelser for enhver pris, da det vil kræve enorme investeringer, men at styre vandet, så det gør minimal skade.

Vores høje faglige niveau inden for afløbsteknik sikrer dig den bedste løsning inden for den tid og de penge, der er til rådighed.

Robustgørelse af Tinghøj Ventilbygværk

Tinghøj Ventilbygværk er en krumtap i forsyningen af rent drikkevand til København. Det fredede bygværk er opført i 1944, men det vurderes at være nedslidt, og et nedbrud kan true forsyningssikkerheden.

Læs mere
Renovering af tryktårn og tunnel

Tilslutningen af en ø1000 mm PE ledning mellem Pumpestation Strandvænget og hovedkloak i Østbanegade. Vi har gennemført betonundersøgelse af tunnelkonstruktion og vurderet det statiske grundlag for tilkobling i tårnet, der er opført i 1938.

Læs mere
Renovering af trykforøgerstation

Totalrenovering af eksisterende trykforøgerstation med nyt pumpeanlæg samt tre nye ø400 ledninger i 1,5-2 meters dybde forud for idriftsættelse af Frederiksberg Forsynings nye vandværk.

Læs mere
Renovering af Pumpestation

Ombygning og renovering af pumpestation fra 1922. Pumpestationen består af en ventilbygning over terræn med kælder i to etager.

Læs mere
Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø.

Læs mere
Renovering af Lundtofte Pumpestation

Renovering af bygning, installationer og pumpeanlæg på Lundtofte Pumpestation, Lundtoftevej 239B, Kgs. Lyngby.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk