Råvandsledning til Lillevang Vandværk

Furesø Forsyning skulle have anlagt råvandsledning fra en ny kildeplads til Lillevang Vandværk. Ledningen skulle føres gennem et byområde i landdistrikt med kombineret privat og offentlig vej.

ØLLGAARD har udarbejdet dispositionsforslag med overslag over anlægsudgifter. Projekteret hovedprojekt med forslag til ledningstracé, dimensionering af ledning og behov for udluftning som følge af ændrede terrænforhold, og indhentet tilladelser fra de lodsejere, der bliver berørt af anlægsarbejdet.

Derudover har ØLLGAARD stået for udbud i hovedentreprise, evalueret de indkomne tilbud og indstillet en entreprenør til bygherren. Entreprisen udføres som styret underboring. ØLLGAARD er ansvarlig for byggeledelse, der skal sikre projektets fremdrift og økonomi, og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Da der er tale om en lang ledning uden aftapninger undervejs, er råvandsledningen til Lillevang særligt udsat for skader fra trykslag. Det løses efterfølgende ved at indbygge en trykslagsdæmpende hydrofortank samt frekvensregulerende pumper med langsom start/stop funktion på kildepladsen.

Projektomfang

Nyanlæg af 2,1 km ø200 mm råvandsledning til Lillevang Vandværk

Ydelser

Bygherrerådgivning, dispositionsforslag, projektering, hovedprojekt, udbud, byggeledelse og tilsyn.

Projektperiode

2015-2016

Bygherre

Furesø Vandforsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk