AAB afd. 37

Totalrenovering af badeværelser AABs afdeling 37, der består af 20 selvstændige blokke opført i 1953. Afdelingen omfatter 524 boliger, 7 erhvervslejemål og en institution beliggende på Keldsøvej, Ramløsevej, Maarumvej, Fruebjergvej, Gribskovvej, Strødamsvej, Lersø Parkallé og Tuborgvej i København. Bruttoetagearealet er på 40.898 m2.

Afdelingen har i de senere år haft store problemer med skimmelsvamp og forhøjet fugt som følge af indeliggende badeværelser med koksvægge og manglede vådrumsmembran. Med en totalerenovering af badeværelserne ønskede afdelingsbestyrelsen af fremtidssikre boligerne. Projektet indeholder nedrivning af eksisterende væg/gulvbelægning, udlægning af vådrumsmembran, nye flisebelægninger på vægge og gulve, udskiftning af vand og -afløbsinstallationer i bad og køkken, etablering af el-gulvvarme samt udskiftning af sanitet og inventar.

ØLLGAARD har været ansvarlig for forundersøgelser og planlægning herunder miljøundersøgelser af bygninger og registrering af eksisterende forhold med fugtundersøgelser af samtlige badeværelser for at kortlægge evt. fugt- og skimmelskader. I den forbindelse blev der fundet omfattende skader i 20 lejligheder, og disse lejligheder blev renoveret først. Nu er vi i gang med udførelsen af badeværelsesrenoveringen i én boligblok, der fungerer som pilotprojekt, inden processen opskaleres.

Projektomfang

Totalrenovering af 500 badeværelser i AAB Afd. 37 i København.

Ydelser

Forundersøgelser og planlægning, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelsen og ifm.aflevering.

Projektperiode

2019-2021

Bygherre

AAB

Arkitekt

ERIK Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk