Renovering af Bellevue Strandpark

Sammen med ELGAARD ARCHITECTURE skal ØLLGAARD være med i renoveringen af Bellevue Strandpark. Opgaven er meget bredt defineret men omfatter fornyelse af kystnære bygninger og udearealer ved ‘Betalingsstrand’. Visionen er at aktivere og kvalitetsudvikle området med respekt for dets enestående arkitektoniske helhed.

Badeanlægget ved Bellevue er et internationalt anerkendt ikon for funktionalisme og et anlæg af stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Anlægget med de karakteristiske kamtakkede bygninger er designet af Arne Jacobsen. Det blev indviet i 1932 på et tidspunkt, hvor man anså havbadning for uanstændigt, hvis der ikke var omklædningskabiner til rådighed. I dag står de fleste af de fredede bygninger tomme, betonen trænger til gennemgribende renovering, og der skal etableres en form for kystsikring, så bygningerne ikke oversvømmes ved ekstreme højvande.

Det er den opgave, vi nu skal i gang med at løse, så der igen kan komme liv i det smukke strandanlæg.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk