Renovering af Lundtofte Pumpestation

Lundtofte Pumpestation pumper vand fra Novafos’ transportledninger fra Sjælsø Vandværk til Lyngby-Taarbæk Vands forbrugere. Den fremtidige leverance forventes at blive 1.400.000 m3/år. Pumpestationen skal totalrenoveres med udskiftning af pumper, rør, ventiler og sensorer samt opdatering af monitorerings- og overvågningssystemer. Pumpestationen skal fremover have et antal frekvensstyrede pumper med en samlet kapacitet på 1200 m3/h. Pumperne driftes som to parallelle linjer, og kapaciteten tilpasses i forhold til vandforsyningens nuværende vandværker og vandtårn, der i en senere fase nedlægges til fordel for et nyt vandværk.

Samtidig med opgraderingen af pumpeanlægget renoveres bygningen med udbedring af beskadiget murværk, renovering af gulve i maskinhal og renovering af toiletter og kloaksystem.

Som rådgiver er ØLLGAARD ansvarlig for projekteringsledelse herunder projektforslag, hovedprojekt og projektopfølgning, rådgivning i forbindelse med udførelsen herunder byggeledelse og fagtilsyn.

Projektomfang

Renovering af bygning, installationer og pumpeanlæg på Lundtofte Pumpestation, Lundtoftevej 239B, Kgs. Lyngby.

Ydelser

Projektering herunder projektforslag, hovedprojekt og projektopfølgning, rådgivning i forbindelse med udførelsen herunder byggeledelse og fagtilsyn.

Projektperiode

2018-2020

Bygherre

Lyngby-Taarbæk Vand A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk