Når vandkvaliteten slår revner

Det kan være svært at identificere kilden til et pludseligt fald i vandkvaliteten. Men ofte ligger problemet begravet sammen med rentvandsbeholderen.

Rentvandsbeholderen er vandforsyningens lagerhal. Her opmagasineres rent vand i en kort periode fra det er behandlet på vandværket til det distribueres ud til forbrugeren. Hele systemet skal være tæt lukket af hensyn til hygiejne, men pludselige fald i vandkvaliteten kan forekomme. Og ofte er det rentvandsbeholderen, der er årsag til miseren.

Rentvandsbeholdere og DDS
-Vandforsyningernes rentvandsbeholdere er typisk tunge betonkonstruktioner, som er gemt lidt af vejen under et jorddække. De burde have en meget lang levetid, men det er svært at kontrollere under et tæppe af græs, og når man får gravet sig ned til betonen, finder man ofte små revner, udblomstringer og rustmærker som følge af fejl i armering og blandingsforhold, forklarer afdelingsleder Anders Christiansen, der oplever stor interesse for renovering af rentvandsbeholdere f.eks. i forbindelse med dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS), der afdækker og indkredser de væsentligste sikkerhedsricisi for indvinding, behandling og distribution af vand.

De små revner i betonen betyder nemlig, at forurening kan trænge ind i rentvandsbeholderen f.eks. i forbindelse med større skybrud. Og ofte er en renovering nødvendig af hensyn til vandkvaliteten.

Renovering af rentvandsbeholderDen optimale løsning er en beholder i beholderen
ØLLGAARD har stor erfaring med renovering af rentvandsbeholdere, og der er flere mulige løsninger.

– Vi anbefaler altid en beholder i beholderen som den optimale løsning, idet en form for dobbeltdækning giver den bedste vandkvalitet, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med rustfrie ståltanke i funklende nye vandværksbygninger. Der findes gode alternativer afhængig af vandforsyningens ambitionsniveau og økonomi og af rentvandbeholderens udformning og tilstand, understreger Anders.

ØLLGAARD starter med en grundig teknisk gennemgang af rentvandsbeholderen udvendigt og indvendigt. Det indebærer fritlægning af beholderen og en indvendig inspektion om nødvendigt med hjælp fra dykkere. På den baggrund kan vi afsløre revner og utætheder og vurdere, hvordan problemerne bedst løses.

Ikke flere svage punkter
-De svage punkter er installationer og rørgennemføringer som udluftningskanaler og mandskabsdæksler i overfladen. Den slags konstruktioner er næsten umulige at holde helt tætte og fri for regnorme, bænkebidere og myrer. Samtidig er der en øget risiko for, at regnvand og overfladevand trænger ind i beholderen og inficerer drikkevandet, når der sker en opfugtning af jorden i forbindelse med kraftige regnskyl, siger Anders og fortsætter:

-Vi kan eliminere den risiko ved at flytte gennemføringer ned på siden af rentvandsbeholderen og bygge en teknikkælder som sluse. Så er der et rent rum, hvor driftspersonale kan skifte tøj, inden de går ind i tanken. Teknikkælderen kan også rumme et ventilationsanlæg, som filtrerer alle partikler fra den luft, der suges ind i beholderen, samtidig med at vandstanden ændres.

Renovering af rentvandsbeholder

Når der ikke er gennemføringer oven på rentvandsbeholderen, kan den efter en betonrenovering forsegles med svejsede membraner og drænlag, der leder vandet væk fra beholderen, inden der sluttes af med et græstæppe. Drænlaget kan eventuelt udformes, så det kan være med til at overvåge tætheden af den primære membran.

Behov for individuel rådgivning?
Alternativet kunne være en ståloverbygning, som indkapsler hele rentvandsbeholderen i stedet for det sædvandlige jorddække, men de konkrete muligheder afklares naturligvis først i forbindelse med den individuelle rådgivning.

Ved renovering af rentvandsbeholderne kan de fleste vandværker få lappet eventuelle smårevner i vandkvaliteten og skabe basis for bedre dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS).

ØLLGAARD har blandt andet renoveret rentvandsbeholdere for:

Greve Vandværk A.m.b.a.
Tårnby Forsyning, Vand
Hvidovre Forsyning, (nu HOFOR)

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk