Renovering af rytterlys i 16-17 meters højde

Mange nyere kontorbygninger har et atrium i midten, og efter nogle år er det ikke usædvanligt, at glasoverdækningen bliver utæt. Derfor kan renovering af rytterlys komme på tale.

Der er langt ned til bunden af atriet på Ørestads Boulevard 35, og det kræver nogle ganske særlige forholdsregler at renovere glasoverdækningen. Vi har  fået opført en tunnel i træ, så folk kan komme fra indgangen i bygningen ind til deres arbejdspladser uden at risikere at få noget i hovedet. Af hensyn til liften har det også været nødvendigt at forstærke gulvets bæreevne med soldater i parkeringskælderen, men nu kan håndværkerne endelig gå i gang med arbejdet i 16-17 m højde. Og efter sommerferien vil rytterlysene være fine og tætte med nye gummilister, ny automatik, frisk maling og nyt solsejl.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk