Specialist i kirker og fredede bygninger

Den 15. marts 2021 tiltrådte Peter Riisøe-Hansen en stilling som specialist i ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører.

Peter er uddannet ingeniør fra Odense Teknikum i 1989 (husbygning) og har 31 års erfaring som rådgivende ingeniør. De første 15 år som ansat ved forskellige rådgivere,  og de seneste 16 år som selvstændig rådgivende ingeniør. Det har givet en bred erfaring som rådgiver.

Peter har bl.a. beskæftiget sig med projektering og tilsyn mv. af bærende konstruktioner, installationer, VVS- og afløb, ventilation, samt lidt el, i såvel nybyggeri som renovering, indenfor bolig, erhverv,  industri, biogas, og kraftvarme m.v. Derudover har han stået for projektering, kontrahering, byggestyring mv. igennem byggesager. Som særlige kompetencer nævnes løsning af specialopgaver, vurdering af skader og skadesårsager samt udbedring heraf og vurdering af bygningsfysiske forhold.

Derudover har Peter specialiseret sig inden for istandsættelse og renovering af kirker og fredede bygninger, og han har gennem tiden arbejdet på over 150 af den type bygninger, hovedsageligt på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. Det har f.eks. drejet sig om forsikringsopgaver, renovering og istandsættelse af tagværker og spir (bly-, kobber-, tegl-, spån- og skifertage), udbedring af div. råd- og svampeskader, renovering, nybygning og udvidelser af klokkestole, murværk og hvælvinger, epitafier, indvendige istandsættelser, nye varmeanlæg, vurdering af fugtforhold og andre bygningsfysiske forhold.

Vi håber, at Peters store erfaring og talrige kompetencer vil komme mange af vores kunder og samarbejdspartnere til gode.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk