Udbud af elektroniske vandmålere
Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning ønskede at udskifte 11.500 vandmålere, der måler forbruget af drikkevand hos de enkelte forbrugere, med nyere teknologi, der bl.a. kan fjernaflæses. Fjernaflæste vandmålere giver et mere præcist billede af det faktiske forbrug, fordi de aflæses flere gange årligt. På den måde kan de være med til at afdække eventuelle lækager og andet vandspild.

ØLLGAARD har været totalrådgiver på målerudbuddet. Det omfatter udarbejdelse af generelle udbudsbetingelser, kravsspecifikation, kontrakt og tilbudsliste. Valg af udbudsstrategi, forhandling med leverandører og rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelse.

Som ekstern, uvildig rådgiver har ØLLGAARD erfaring fra flere udbud af elektroniske vandmålere. Vi har en jurist tilknyttet, som kender lovgivningen og de forskellige former for EU-udbud samt deres juridiske konsekvenser. I samarbejde med forsyningen blev der opstillet kravsspecifikation for målerne med tilhørende aflæsningssystem og udstyr til fjernaflæsning. Kravsspecifikationen afspejler forsyningens behov og forbrugernes forventninger, samtidig med at den er bred nok til at appellere til flere mulige leverandører. Udbudsformen ‘EU udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud’ blev valgt, og efter et to-trins forhandlingsforløb blev der indgået en aftale med den leverandør, der bedst imødekommer forsyningens ønsker.

Projektomfang

Udbud og komplet løsning for udskiftning af 11.500 vandmålere i private husholdninger med fjernaflæste elektroniske vandmålere.

Ydelser

Teknisk rådgivning ifm. EU udbud, forhandlling og kontraktindgåelsen.

Projektperiode

2016

Bygherre

Lyngby-Taarbæk Forsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk