Krydstogtskibe bruger enorme mængder vand

Den 2. maj 2014 indviede Dronning Margrethe den nye krydstogtkaj i Nordhavnen. Dermed får de næsten 400 krydstogtskibe, der årligt anløber København, bedre faciliteter. ØLLGAARD har været med til at realisere projektet for By & Havn, HOFOR og CMP.

Moderne krydstogtskibe bruger ufattelige mængder vand. Hvert af de store skibe rummer omkring 5.000 passagerer og besætningsmedlemmer, og de skal have fyldt tankene med drikkevand til madlavning, brusebade og rengøring hver gang skibet ligger til kaj. Den nye krydstogtterminal, der strækker sig 1,1 km ud i Øresund, har plads til tre store krydstogtskibe ad gangen, så en af de store udfordringer i forbindelse med anlægsprojektet har været at sikre skibene tilstrækkelige vandforsyninger.

Anlægsarbejde med indlagte overraskelser
ØLLGAARD har været rådgiver for By & Havn, HOFOR og Copenhagen Malmö Port (CMP) på anlæg af den nye ledning, der forsyner krydstogtterminalen med vand. Den 560 mm store polyethylen ledning kommer fra Århusgade på Østerbro og strækker sig over 3,3 km til det nye kajanlæg i den nordlige del af Nordhaven. Dimensionerne har dog kun været en af flere udfordringer i forbindelse med anlægsarbejdet. Den største udfordring har været placeringen af ledningen under byen i et stærkt trafikeret og tæt bebygget område.

– Ledningsarbejde rummer altid et element af usikkerhed, fordi man ikke præcist ved, hvad der ligger under jorden. Der er gasledninger, strømkabler, kloakledninger og gamle bolværk at tage hensyn til. Og selv om vi tager vores forholdsregler og studerer gamle kort, tegninger og luftfotografier over området grundigt, kan man ikke undgå at få nogle overraskelser, siger partner og afdelingsleder Anders Christiansen, der har været ØLLGAARDs projektleder på Nordhavnsledningen, som vandforsyningen til krydstogtterminalen kaldes.

Vand til krydstogtturister

Billeder fra anlægsarbejdet og trykprøvning af Nordhavnsledningen, der går helt ned til den nye krydstogtterminal.

Særlige udfordringer
Nordhavnsledningen går desuden under et tæt bebygget område, hvor man ikke bare kan grave vandledninger ned. Og samtidig skulle ledningen krydse en S-bane og det tæt trafikerede vejkryds ved Kalkbrænderihavnsgade.

– De vanskelige graveforhold betyder, at en del af anlægsarbejdet er baseret på no-dig løsninger som styret underboring i 4-5 meters dybde, hvor man fører et borehoved gennem undergrunden for at bore en rørtunnel mellem to gravede huller. Det kan være en spændende og besværlig proces, så alle er lettede, når det endelig lykkes, fortæller Anders, der selv var til stede den nat, ledningen krydsede fra Vordingborggade til Sundkrogsgade.

Som bygherrerådgiver har ØLLGAARD stået for planlægning, koordinering og indhentning af tilladelser i forbindelse med anlægsarbejdet, der blev udbud i to entrepriser. En privat del og en offentlig del. Desuden har ØLLGAARD været ansvarlige for byggestyring og tilsyn med arbejdet under udførelsen, der har strakt sig over ca. 6 måneder.

100 liter vand i sekundet
En uge inden den officielle indvielse af krydstogtterminalen, blev der åbnet for hanerne, så man kunne skylle ledningen igennem og sikre, at den var klar til at levere de 100 liter vand i sekundet, som kræves for at betjene tre krydstogtskibe samtidig.

100 liter svarer til det gennemsnitlige vandforbrug for en person per dag, så der er tale om eksorbitant store mængder. Nordhavnsledningen vil således kunne fylde et almindeligt badekar på 2 sekunder. Det skulle være tilstrækkeligt til, at give alle de 800.000 krydstogtturister, der hvert år besøger København, rigelige forsyninger af frisk, rent drikkevand.

Fakta om Nordhavnsledningen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk