Vandforsyninger

ØLLGAARD har lang tradition for at sevicere den danske vandsektor og har været rådgiver for vandforsyninger i hele Danmark siden 1902.

Læs mere om vores rådgivning inden for vandforsyning eller se eksempler på projekter her på siden.

Du er også velkommen til at kontakte partner Anders Christiansen for mere information om ØLLGAARDs rådgivning til vandforsyninger.

Modifikation af Bonnaledning

Det er en udfordring at modificere Bonnaledninger. Små tolerancer, stort tidspres samt forskelle i dimensioner og materialer gør det helt bogstaveligt vanskeligt at få enderne til at mødes.

Læs mere
Renovering af trykforøgerstation

Totalrenovering af eksisterende trykforøgerstation med nyt pumpeanlæg samt tre nye ø400 ledninger i 1,5-2 meters dybde forud for idriftsættelse af Frederiksberg Forsynings nye vandværk.

Læs mere
Ledningsarbejder for Frederiksberg Forsyning

Som rådgiver har ØLLGAARD anlagt, flyttet og forstærket en række forsyningsledninger omkring Frederiksberg Forsynings nye vandværk i tæt bymæssig bebyggelse. Projektet blev gennemført efter en stram tidsplan.

Læs mere
Nødforsyning til Rudersdal

Novafos ønsker at etablere en nødforbindelse fra det regionale Sjælsø Vandværk til Rudersdal forsyningsområde. Nødforbindelsen består af en PE-ledningsforbindelse fra en ø800 mm Bonnaledning, som passerer tæt forbi Nærum Vandværk.

Læs mere
Teknisk tilsyn med vandværker

For 4 år siden hjalp vi Allerød Kommune med at føre teknisk tilsyn på kommunens 10 vandværker, og nu skal vi til det igen. De tekniske tilsyn skal sikre, at produktionen af drikkevand lever op til drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav.

Læs mere
Værket ved Gevninge

Nybyggeri af Værket ved Gevninge, Godtfreds Høje 10, 4000 Roskilde med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Vandværket har et areal på 5.408 m2 og en kapacitet på < 1.069 m3/t.

Læs mere
Værket ved Thorsbro

Nybygning af Værket ved Thorsbro til et state-of-the-art vandværk med blødgøring. Vandværket har et areal på 6.500 m2 og en kapacitet på 1.545 m3/h.

Læs mere
Værket ved Søndersø

Opførelse af nyt vandværk med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Værket Ved Søndersø ligger i et naturskønt område, og den ene af to hovedbygninger fra 1941 ønskes bevaret, hvilket betyder, at en del af facaden skal bibeholdes.

Læs mere
Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk