VANDMÅLING

Præcise vandmålinger er overordentlig vigtige, idet store afvigelser mellem udpumpet og solgt vandmængde medfører en strafafgift. Alle målere skal derfor kontrolleres og udskiftes med jævne mellemrum, og større variationer undersøges grundigt.

Det kan være et detektivarbejde at finde årsagen til målerudsving, men ØLLGAARD har den nødvendige ekspertise og erfaring, og vi bliver ved, indtil fejlen er fundet og udbedret.

ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Udbud af elektroniske vandmålere Lyngby-Taarbæk Forsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører har været totalrådgiver på udbuddet af 11.500 elektroniske vandmålere for Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Læs mere
Sektionering af ledningsnet Hvidovre Forsyning

Sektionering af ledningsnet for Hvidovre Forsyning Opdeling af ledningsnettet i sektioner, hvor alt tilført vand måles ved tilgangen.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk