Nedrivning af Bellahøj Højdebeholder

I forbindelse med en omlægning af forsyningsstrukturen omkring Brønshøj mistede Bellahøj højdebeholder sin funktion. HOFOR ønskede derfor at rive beholderen ned og sælge grunden. Højdebeholderen, der er fra 1912, indeholder en del miljøskadelige stoffer. Det stiller særlige krav til nedrivningen.

Bellahøj højdebeholder blev opført mellem 1910 og 1912 og har i næsten 100 år været en integreret del af vandforsyningen i København. I forbindelse med en omlægning af forsyningsstrukturen for et par år siden blev beholderen imidlertid overflødig. Derfor har HOFOR besluttet at rive vandtårnet ned og sælge grunden.

Inden beholderen kunne rives ned var det nødvendigt at foretage en gennemgribende miljøscreening. Der er blevet taget prøver af beholder, vægge, gulve, trapper, rør og tanke mm. med det formål at identificere miljøskadelige stoffer. Og analyser har vist et omfattende indhold af PCB, asbest og bly.

Det er meget vigtigt, at disse stoffer håndteres korrekt af hensyn til naboer og nærmiljø. Alle skadelige stoffer skal så vidt muligt renses af og fjernes. Affaldet køres derpå til destruktion på godkendte modtagerstationer. Først når det kan dokumenteres, at indholdet af skadelige stoffer i bygningen er inden for de tilladte grænseværdier, går selve nedrivningen i gang.

ØLLGAARD har fungeret som bygherrerådgiver gennem hele processen, der afsluttes i 2013.

Projektomfang

Nedrivning af højdebeholder på 6500 m2 ved Bellahøj inklusive omfattende miljøscreening og miljøsanering af PCB, bly og asbest mm.

Ydelser

Miljøscreening og analyse af samtlige materialer i bygningen.

Bygherrerådgivning med fokus på miljøsanering og korrekt håndtering af farligt affald.

Byggesagsstyring, orientering af naboer i samarbejde med bygherre samt teknisk tilsyn under arbejdets udførelse.

Byggesum

Kr. ca. 3.200.000

Projektperiode

2011 - 2013

Bygherre

HOFOR A/S

Hovedentrepenør

Tscherning A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk