Nybyggeri i Børnebyen Vandværket

ØLLGAARD har været rådgiver på en nybygget institution i forbindelse med Børnebyen Vandværket på Studiestrædet i det indre København.

Børnebyen Vandværket tæt på Rådhuspladsen i København består i alt af seks bygninger. Fem af de eksisterende bygninger er fredede. De blev ombygget og taget i brug som børneinstitution i 2014. Den sjette bygning, som ikke var fredet, blev revet ned og erstattet af en ny bygning med plads til 92 vuggestue- og børnehavebørn.

Den nye bygning tager udgangspunkt i Københavns Kommunes funktionsprogram for daginstitutioner, der har til formål at støtte barnets alsidige udvikling gennem kontekst i forhold til omgivelserne. Kvalitet forstået som smukke materialer med en lang levetid. Samt konstruktiv og funtionel fleksibilitet, så bygningen kan anvendes til andre formål, hvis behovet for pasning ændrer sig.

Der er tale om bæredygtigt byggeri med inddragelse af miljørigtig projektering og udførelse. Det indebærer strenge krav om lavt ressourceforbrug, godt indeklima, brug af sunde og sikre konstruktioner og materialer, en attraktiv totaløkonomi samt en høj grad af genanvendelighed.

Projektet var en totalentreprise i samarbejde med EK Entreprise og IC Arkitekter. Entreprisen omfattede en nøglefærdig institution, herunder projektering, produktion, levering, montage, komplettering og overfladebehandlinger for både bygning og anlægsarbejder.

ØLLGAARD stod for projektering af alle tekniske fag. Det drejer sig om automatik, el, ventilation, VVS og konstruktioner.

Projektomfang

Nyopført børneinstitution på 980 m2 i forbindelse med Børnebyen Vandværket Studiestræde 54.

Ydelser

Projektering af alle tekniske fag. Dvs. automatik, el, ventilation, VVS og konstruktioner

Projektperiode

2015-2017

Bygherre

Københavns Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk