Bank-Mikkelsens Vej 16 A-B

Tag- og asbestrenovering på fredet bygning, der anvendes som daginstitution og behand​lingssted for børn med motoriske udfordringer og funktionsnedsættelser. Bygningen skulle være i drift under arbejdets udførelse.

Ejendommen, der består af hovedbygning og sidebygning, er oprindeligt opført i år 1892 i nationalromantisk stil, og den er velproportioneret med fine rytmiske facader. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig med bevaringsværdi 3, og den må ikke ændres uden særlig tilladelse. Dette gælder også vinduesudskiftninger og ændringer i materialevalg som udskiftning af tagbeklædning.

Den eksisterende tagbeklædning var af skiffereternit, der indeholder asbest, og det skulle udskiftes med et tag i naturskiffer, som skønnes at være mere i tråd med det oprindelige tagmateriale. Samtidig skulle taget genoprettes og efterisoleres, og der skulle etableres nye kviste og tagvinduer, der i omfang, materialer, dimensionering, farvesætning, oplukkemetode m.v. ligner det eksisterende.

Arbejdet blev udført med fuld stilladsoverdækning af hele bygningen i hele byggeperioden. Tagbeklædningen nedtages meget forsigtigt, så det ikke går i stykker, og håndtering af asbestholdige materialer følger Arbejdstilsynets regler. For at minimerer risikoen for spredning af asbestfibre transporteres tagpladerne ned fra taget i lukkede ”big-bags”.

ØLLGAARD Har været rådgiver på opgaven og stået for bygherrerådgivning, projektering, udbud, kontrahering, byggeledelse, tilsyn under udførelsen og projektopfølning

Projektomfang

Tag- og asbestrenovering, efterisolering, udskiftning af vinduer og kviste og indretning af 400 m2 tagetage til kontorer.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektering, udbud, kontrahering, byggeledelse, tilsyn under udførelsen og projektopfølgning

Projektperiode

2020-2021

Bygherre

Gentofte Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk