Portræt af ØLLGAARDs grundlægger

Grundlæggeren af ØLLGAARD rådgivende Ingeniører var en driftig herre, der gennem 44 års karriere i virksomheden fik anlagt og udvidet flere vandværker end nogen anden ingeniør i Danmark.

Georg Rasmus Øllgaard (f. 1868-1946) var søn af skibsejer og havnefoged Rasmus Georg Øllgaard (1814-1878), og han blev i 1891 uddannet som bygningsingeniør cand. polyt., hvorefter han fik arbejde under stadsingeniør Christian Ambt. Projekteringen af Gentofte-Ordrup Vandværk i 1902 førte til etableringen af eget rådgivende ingeniørkontor med bopæl i Hellerup. G.R. Øllgaard var i 1904 med i den lille gruppe rådgivere, der stiftede Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Domicil og byplanlægning i Hellerup
I de følgende år blev ØLLGAARDs ingeniørkontor meget brugt til anlæg af vandværker over hele landet, men det var en alsidig rådgivningsvirksomhed, der blev drevet med udgangspunkt i Hellerup.

G.R. Øllgaard sad i bestyrelsen for A/S Ny Hellerup, der udparcellerede Øregårds store jordareal. Her fik han firmaets domicil opført på hjørnegrunden ved Strandvejen 128 og Holck Winterfeldts Alle, og han havde stor indflydelse på byplanen for den del af Hellerup, hvor firmaets domicil stadig ligger. F.eks. hed det at der i Gentofte Kommune er anlagt 36 km veje efter ØLLGAARDs projekter. Det svarede i 1952 til 16% af kommunens samlede vejlængde.

GR Øllgaard med en af sine sønner foran virksomhedens domicil på Strandvejen 128

GR Øllgaard med en af sine sønner foran virksomhedens domicil på Strandvejen 128 i Hellerup. Fotografiet er taget omkring 1914.

Vandværker og vandforsyningsanlæg over hele Danmark
Gennem sin karriere projekterede G.R. Øllgaard flere udvidelser og anlæg end nogen anden dansk ingeniør. Han fungerede desuden som konsulent for Fredensborg-Grønholt Kommune og virkede der som kommune ingeniør. En økonomisk løsning for en kommune, der ikke havde råd til at fastansætte egen stadsingeniør.

Kort over vandværker og vandværksanlæg projekteret af ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører i perioden fra 1902-1937

I 1937 fik man tegnet dette kort, der viste hvor ØLLGAARD havde projekteret vandværker og vandværksanlæg. Understregede navne angiver byer, der ikke tidligere havde haft vandværksanlæg.

Ligetil og usnobbet
Georg Rasmus Øllgaard døde pludseligt under en forretningsrejse til Viborg den 13. maj 1946. Han efterlod sig hustru Marie Øllgaard samt 3 sønner og 1 datter. I en af nekrologerne hed det, at ‘Han var velbegavet og havde en dejlig ligetil og usnobbet Væremaade. Han var dertil et ualmindeligt trofast Menneske.”

Virksomheden ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører blev efter grundlæggerens død drevet videre af den ene søn, civilingeniør Aksel P.B. Øllgaard, som var indtrådt i firmaet i 1934.

Portræt at Georg Rasmus ØLLGAARD tegnet i 1943

Portræt at Georg Rasmus ØLLGAARD tegnet i 1943

 

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk