Udvidelse og ombygning af Skt. Pauls Skole

Sankt Pauls Skole ønskede en udvidelse og opgradering af faglokalerne. Blandt andet skulle der etableres en tilbygning til madkundskab i gårdrummet mellem klasserum og SFO i den eksisterende nordfløj.

De eksisterende bygninger er opført af bærende betonvægge og tagkonstruktioner med træspær. Tilbygningen opføres som en let trækonstruktion med træbjælkespær og lette tag- og facademateriale i zink. Tagkonstruktionen opbygges som pulttag med bjælkespær, der får vederlag på remme/bjælker, der understøttes af søjler. Terrændæk og stribefundamenter funderes direkte på bæredygtige jordlag.

Ombygningerne omfatter udvidelse af eksisterende toiletter i nordfløjen, ombygning af eksisterende naturfagslokale til nye toiletter og grupperum, indretning af nyt naturfagslokale i det eksisterende bibliotek samt sammenlægning af nuværende musiklokaler.

ØLLGAARD har leveret alle ingeniørfaglige rådgivningsydelser i alle faser til udbud i hovedentreprise. Det omfatter Ingeniørprojektering, certificering af statik, projektopfølgning som udført samt D&V, deltagelse i byggemøder, fagtilsyn, termisk indeklima, dagslysdokumentation, energirammeberegning, opfyldelse af lydkrav i egne konstruktioner og bryggeledelse.

Entreprisearbejderne udbydes og udføres i hovedentreprise efter AB18.

Projektomfang

Tilbygning til eksisterende skolebygning samt diverse mindre ombygninger

Ydelser

Dispositionsforslag, projektforslag/myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelse, byggeledelse og tilsyn.

Projektperiode

2021-2023

Arkitekt

Rum

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk