Borupgård Gymnasium

Borupgård Gymnasium ønskede at synliggøre skolens vandforbrug og anvende et velfungerende sekundavandsystem i undervisningen. Regnvandsanlægget skal forsyne i alt 30 toiletter med skyllevand.

ØLLGAARD har projekteret et system, hvor regnvand opsamles fra taget på to bygninger, hvorfra det ledes til to nedgravede opsamlingstanke, der hver har en kapacitet på 22 m3 svarende til ca. 3 ugers forbrug. Fra opsamlingstankene pumpes regnvandet ind i kælderen, hvor der er opstillet et trykforøgeranlæg. Her er det også er muligt at efterfylde med brugsvand, hvis regnmængden ikke kan følge med forbruget. Der er udført ny rørinstallation fra trykforøgeranlæg frem til toiletter i begge bygninger. Rørinstallationen er mærket, så det entydigt fremgår, at det transporterer regnvand, og ikke drikkevand.

Ud over etableringen af et sekundavandsystem har ØLLGAARD undersøgt muligheden for etablering af solceller på eksisterende tagkonstruktion fra 1982. Undersøgelsen udmøntede sig i beregninger, der viste, at tagkonstruktionens bæreevne ikke var tilstrækkelig til at klare øget belastning fra solcellernes egenvægt og snelast.

Projektomfang

Etablering af sekundavandsystem, hvor regnvand opsamles og bruges til toiletskyl i 30 toiletter.

Ydelser

Indledende rådgivning, forslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt og aflevering.

Projektperiode

2019-2020

Bygherre

Borupgård Gymnasium

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk