Drift og vedligehold af boligejendom

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører har gennem en årrække været fast teknisk rådgiver for Ejerforeningen Pribo, der omfatter 53 boliger på Priorvej 11-Borups Allé 113 på Frederiksberg. Opgaverne spænder fra facility management og planer for drift og vedligehold til klimasikring, tagrenovering, renovering af klimaskærm med udskiftning af altanværn, døre og vinduer samt renovering af faldstammer og brugsvandsystem. En del af disse opgaver er udført inden for de seneste 5 år.

Blandt andet har vi installeret nye hoved- og fordelingsledninger til brugsvand i ejendommen, inklusive stigstrenge i køkkener og badeværelser samt nye hovedledninger i kældre og jord. Vi har repareret tagbelægning, vindskeder og tagbrønde. Og vi harforestået betonrenovering af svalegange med opsætning af nye altanværn, udskiftet membraner over P-kælder og forestået diverse reparationer på murværk og klimaskærm i øvrigt

ØLLGAARDs ydelser omfatter rådgivning og oplæg til prioritering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver over en ti-årig periode. Forundersøgelser, registrering, ideoplæg og byggeprogram for de større ombygnings- og renoveringsprojekter. Dispositionsforslag og projektforslag. Udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbud i hovedprojekt med kontraktforhandlinger og kontrahering. Byggeledelse og tilsyn med arbejdet under udførelsen.

Projektomfang

D&V, klimasikring og renovering af tag, klimaskærm, faldstammer og brugsvandsystem for 53 boliger (5.257 m2) på Priorvej 11-Borups Allé 113 på Frederiksberg.

Ydelser

Bygherrerådgivning, programmering, projektering, udbud, kontrahering og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2002 -

Bygherre

Ejerforeningen Pribo

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk